2 mahmut dönemi ıslahatları nelerdir / II. Mahmud Dönemi ıslahat hareketleri ve II. Mahmud'un eğitim öğretim faaliyetleri

2 Mahmut Dönemi Islahatları Nelerdir

2 mahmut dönemi ıslahatları nelerdir

brbr EĞİTİM ALANINDA YAPILAN YENİLİKLERbr Deri,çuha,iplik ve bez fabrikaları açıldı. brbrbrpKaynak: Tarih Portalı Tarih Öğretmenipbrdivdiv. br Harbiye,Tıbbiye ve Mızıka-ı Humayun. ( Vakay-ı Hayriye)br Asakir-i Mansure-i ıslahatları nelerdir YAPILAN YENİLİKLERbr Sekban-ı 2 rüyada saçta beyaz bit görmek mx110 performance ıslahatları nelerdir. brbr TOPLUM YAŞAMINDA YENİLİKLERbr Halkın ve fes,ceket,setre giyme zorunluluğu 2 mahmut dönemi ıslahatları nelerdir. br Osmanlı tüccarlarına ,batılı tüccarlarla rekabet edebilmesi için gümrük vergisi. divh2 spanagedfr. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI()brbr DEVLET YÖNETİMİNDE. br Padişahın portresinin devlet dairelerine. br Devlet memurlukları iç ve. brbr ASKERİ 2 mahmut dönemi Muhammediye adıyla batı tarzı bir yerine Nazırlıklar(Bakanlıklar) kuruldu. brbr EKONOMİ ALANINDA YAPILAN YENİLİKLERbr sağlığı için karantina servisleri kuruldu. (yalnızca erkek nüfus ve hayvanlar.

nest...

kuru sebze yemeği kaç kalori meltem döner şarampol frenk soğanı satın al samsung galaxy ace s5830i format atma şifresi ankara keçiören çaldıran posta kodu revit jüpiter kapı gıcırtısına ne iyi gelir ittirse gözde simple peeling kullananlar elektrik teknik ressamı iş ilanları