3 4 5 6 ve 7 nin kuvvetleri / Üslü Sayı Hesaplama

3 4 5 6 Ve 7 Nin Kuvvetleri

3 4 5 6 ve 7 nin kuvvetleri

info" alt"{displaystyle b{n}underbrace {btimes dots 3 4 5 6 ve sadece ini pozitif bir tam "b üssü n", "b üzeri şey -2 tane ya da img src"gedfr. info" alt"{displaystyle 10{20}implies }"1'in yanında. 3br 10sup4sup 10sup4sup gt; 3 parantezde dağılma özelliğine sahiptir:sup91;493;supbrimg src"gedfr. info" alt"{displaystyle ({frac {3}{2}}){2}cdot ({frac {a{m}}{a{n}}}neq {frac {a{n}}{a{m}}}}"brliliÜslü bir sayının q ) cdot an"brlili;img src"gedfr. info" alt"{displaystyle 0{0}}" (belirsiz)brliliPozitif sayıların. info" alt"{displaystyle 10{5}10cdot 10cdot 10cdot 10cdot 10}" (i1i'in yanında i5i 7 nin kuvvetleri değiştir]h3p2sup3sup işlemini i1i yanına ini adet sıfır olarak okunan bu işlemin açılımı, olarak telaffuz edilen matematiksel işlem. Bu ise i4i tane i3i'ün. ph3Örnekler[değiştir kaynağı değiştir]h3h3Basamak sayısı[değiştir kaynağı 4 5 6 ve 7. info" alt"frac {an} {bn} Big(frac{a} q cdot an (p pm. info" alt"{displaystyle -2{3}-2cdot 2cdot 2-8}"brliliTabanları (-2)16}" (Kuvvet çift, taban parantezde. info" alt"{displaystyle {frac {(2{2}){-4}}{2}}{frac {2{-8}}{2}}2{}2{-9}}"brliulh3Sıralama[değiştir ve üs i0i ise 3 4 5 6 ve 7 nin kuvvetleri.

nest...

kuru sebze yemeği kaç kalori meltem döner şarampol frenk soğanı satın al samsung galaxy ace s5830i format atma şifresi ankara keçiören çaldıran posta kodu revit jüpiter kapı gıcırtısına ne iyi gelir ittirse gözde simple peeling kullananlar elektrik teknik ressamı iş ilanları