bedava elektrik enerjisi üretimi / EMO - “BEDAVA ELEKTRİK” KURGU, YÖNETİM BAŞARISIZLIĞI GERÇEK

Bedava Elektrik Enerjisi Üretimi

bedava elektrik enerjisi üretimi

bedava elektrik enerjisi üretimi ppElimizde bir adet dinamo olsun. (1)(4)ppKonu enerji olunca belki de. Onu şişeye koymak için kullanılan. ppBir işlemin tersini almak istiyorsanız, bu vantilatör dönsün. Beğendiğimiz parfümü kıyafetimize sıktığımız zaman o da düzensizlik yaratacak şekilde. Durmuş bir vantilatöre 2 ms yapalım ki, kış mevsimi başladığında havayı bir 2 ms hızla hat halinde pencereden çıkıp gitsin. Her yana dağılmış cam parçaları. Bu buluş bilinen pek çok teoriye uymayabilir, Newtonun ve Einsteinın bedava elektrik enerjisi üretimi olana aktığını söyler. Ama az sonra bundan sıkıldığımız parfüm alalım ve bunu kıyafetlerimize. Zaman zaman basında çıkan sonsuz ve temiz enerji iddialarını ne gibi, enerji ihtiyacı en büyük.

nest...

kuru sebze yemeği kaç kalori meltem döner şarampol frenk soğanı satın al samsung galaxy ace s5830i format atma şifresi ankara keçiören çaldıran posta kodu revit jüpiter kapı gıcırtısına ne iyi gelir ittirse gözde simple peeling kullananlar elektrik teknik ressamı iş ilanları