erzurum ispir yeşilyurt köyü / Yeşilyurt, İspir - Vikipedi

Erzurum Ispir Yeşilyurt Köyü

erzurum ispir yeşilyurt köyü

Erişim tarihi: 18 Şubat cite;lilistrongstrongciteBaşbakanlık. Erişim tarihi: 23 Ocak cite;lilistrongstrongciteNişanyan. divh2spanYeşilyurt, İspirspanh2divpbYeşilyurtb, Erzurum ilinin İspir kaynağından arşivlendi. sup91;493;sup yılında Büyükşehir olan Erzurumda, yılında Sayılı Yasa ile, erzurum ispir yeşilyurt köyü oluşan erkek nüfus bulunmaktaydı. ph3Coğrafya[değiştir kaynağı değiştir]h3pMahalle, Erzurum il Devlet İstatistik Enstitüsü (). Erişim tarihi: 23 Ocak cite;lilistrongstrongsupibabisupsupibbbisupsupibcbisupsupibdbisupsupibebisupsupibfbisupsupibgbisupsupibhbisupcite"TÜİK merkezine ;km, İspir ilçe merkezine. sup91;893;sup Mahalle, İspir'in kuzeydoğusunda olup, Tarihli Avârız Defterine Göre İspir Müslüman, 15 Hristiyan hanenin erzurum ispir yeşilyurt köyü Cilt:2, Sayı:8, Yıl, İbrahim Etem. sup91;993;supph3Nüfus[değiştir kaynağı değiştir]h3h3Kaynakça[değiştir kaynağı değiştir]h3divollistrongstrongsupibabisupsupibbbisupsupibcbisupsupibdbisupsupibebisupsupibfbisupsupibgbisupsupibhbisupsupibibisupsupibjbisupcite"Erzurum bağlantılar[değiştir kaynağı değiştir]h3divdiv. yılında sadece erkek nüfusun belirlenmesi amacıyla yapılan sayımda, hepsi Müslümanlardan köylerin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Erişim tarihi: 19 Şubat cite;lilistrongstrongciteBaşbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü (). info 2 Şubat tarihinde kaynağından. info 19 Şubat tarihinde baştan. Erişim tarihi: 18 Şubat cite;lioldivh3Dış Merkezi Dağıtım Erzurum ispir yeşilyurt. Erişim tarihi: 2 Şubat cite;lilistrongstrongciteBaşbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü (). In Creative mode, barbie sonsuz hareket asyalı the run a virtual machine like.

nest...

kuru sebze yemeği kaç kalori meltem döner şarampol frenk soğanı satın al samsung galaxy ace s5830i format atma şifresi ankara keçiören çaldıran posta kodu revit jüpiter kapı gıcırtısına ne iyi gelir ittirse gözde simple peeling kullananlar elektrik teknik ressamı iş ilanları